el flech entertainment / mains et magnets de luxe
  intention/scréation/sdiffusion/sgalerie/scontact/s

ViVaSe
KiFumTu
El BanCal
Mag'Face
KouZuLov
SesMagniFiques
El KiKi - El TiTi - El YeTi
El PerCe
El FourMi
KraNaKle
le Design d'el flech
KiFumTu / MainBaSSe / El TuBe

les Vases d'el flech
El BanCal / El TuBoule / El SoLo / El SoloTotem /
Le ViVaSe / El Eprouv / SoLoTwo / FloWerPipe

les Mains d'el flech
InSitu / Ma / Ta / Sa / Baby

les Bijoux et Accessoires d'el flech
ElEtWi / LuxLeChien / LuxLeChien2 / LaTesTa / ElFanTasma /
BraCeLov / MonCoeurBalance / MonCrâneTang /
BaByLasso / LoVeLasso / El FourMi / El FeTishSwing

les Coeurs d'el flech
Love10 / KouZuLov / MonCoeurAimant / MonCoeurBalance /
Coeur Sur La Main / DansMonCoeur / M'I Love /
LoVeKlee / LoVeLasso / El PorteCoeur / BuTTonLove

les KouZu d'el flech
KouZuMa / SaKouZu / KouZuLov / KouZuTrio

les Porte-clés d'el flech
ElHuesito / BaByKlee / El KiKi - El TiTi - El YeTi /
El OsAno / El PorteCoeur / LoVeKlee / MesRiTa

les Nouveautés d'el flech
ElProToTo / ElChain / MesJivaKlee / ElChain / StarAnar / 7Planet /
MaKraNeuz / DansTaMain / ElAkroBat / ElBooK / ElBraStar /
ElChiCo / ElSaKaSak / ElScript / MesJivaMag / MeZaNo

le Vrac d'el flech
BuTTonLove / DansMonCoeur / KraNaKlé / DiDoha /
El PerCe / El SaPin / El SeBasTian / KeyBone / M'I Love /
Mag'Face / eL2 / AimantsAimant / ToucheDuBois / ElOs /
ElFantasMagnet / El FeTiSh - El FeTiShee / MagLeChien /
MonCoeurAimant / MonCrâneMag / ElKC / Love10 / El10 /
Planet10

la SérieLimitée d'el flech
MaPatine / MaTrou / MaFlamme / TaFlamme / SaRouille /
SaLex / SesMagniFiques

le Sur-mesure d'el flech
i.e. / Main C... / Main N... / Main A... / Main J... / Main R... /
Main S...

 

  [intention/s][création/s][diffusion/s][galerie/s][contact/s]
el flech entertainment \ 1, rue sorbier, 75020 paris \ t./f. : +33 (0)1 43 58 53 35 \ www.elflech.com \ info@elflech.com